Sannan Oivallus tarjoaa

Puhe­vam­mais­ten tulk­kaus­pal­ve­lua, kommunikaatio‑, OIVA- ja autis­mioh­jaus­pal­ve­lua, kog­ni­tii­vis­ta lyhyt­te­ra­pi­aa sekä sek­su­aa­li­neu­von­taa ja sek­su­aa­li­te­ra­pi­aa Poh­jois-Suo­men alueella.

Kokemus ja koulutus

Olen koke­nut ammat­ti­lai­nen, jol­la on yli kah­den­kym­me­nen vuo­den koke­mus työs­ken­te­lys­tä autis­mi­kir­jon ja puhe­vam­mais­ten ihmis­ten paris­sa. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen puhe­vam­mais­ten tulk­ki, neu­rop­sy­kiat­ri­nen val­men­ta­ja, autis­mi­asian­tun­ti­ja, OIVA-ohjaa­ja, sek­su­aa­li­neu­vo­ja ja sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti. Par­hail­laan opis­ke­len myös kog­ni­tii­vi­sek­si lyhytterapeutiksi.

Pal­ve­lui­de­ni läh­tö­koh­ta on yksilöllisyys.

Ota yhteyttä, jos voin olla avuksi!