Autismiasiantuntijuus

Autismiasiantuntijuus palvelut

San­nan Oival­lus tar­jo­aa myös autis­mi­asian­tun­ti­juus pal­ve­lui­ta, kuten kou­lu­tus­ta, kon­sul­taa­tio­ta ja autis­mioh­jaus­ta pulmatilanteisiin.

Kysy lisää pal­ve­luis­ta jos kiin­nos­tut ja rää­tä­löi­dään tei­dän tar­pei­siin sopi­vat palvelut