Seksuaaliterapia ja seksuaalineuvonta

Sek­su­aa­li­suus on läpi elä­män muka­nam­me kul­ke­va asia! Se on ihmi­sen perus­o­mi­nai­suus, jota ei voi erot­taa muus­ta ihmi­se­nä ole­mi­ses­ta. Sek­si on vain yksi osa seksuaalisuutta.

Käy tutus­tu­mas­sa näi­hin pal­ve­lui­hin alla ole­vas­ta linkistä.

seksuaalineuvonta